Menu
Loading...
Rajasthani Folk

Aao bind raja ghodi pe cadhke


  AAO BINDRAJA GODE PE CHAD KE

  Mare chatur sasu ji ra

  Lao udad ki dal

  AAJ JAVAISA AAYA

  Halo rel me besan ne

  Bana likh likh bheju

  Bana sadak sadak bua

  Bana panch baras ra

  Jou me javaya ri bat

  Bana thara kana ra ghaj moti

  Baga me jula galya

  Byav mandiyo devar ro

  Bhitadali chadene

  Banasa hajari gul ro phool

  Antariye ri lapata

  In jodhana sahar me

  Hadiya ray rangila

  Ek bar aao javai sa

  Bana thane begera bulaya
Loading...


Indian Funny Video App

Funny Indian Jokes App


Loading...